Η κρίση μας κάνει ποιητές

Το έργο-συμμετοχή μας στην έκθεση «Crisis is a Greek word»

Προηγούμενη φωτογραφία
Επόμενη φωτογραφία
Επιστροφή σε  εικαστικά
Creta Maris Paintings
Paper Scissors Pencil Paper