Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί
Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί

Πέτρα Ψαλίδι Μολύβι Χαρτί

Τετράπτυχο έργο για την έκθεση "Διακυβέρνηση", Design Walk 2012. Ακρυλικά και μαρκαδόροι σε καμβά.

Προηγούμενη φωτογραφία
Επόμενη φωτογραφία
Επιστροφή σε  εικαστικά
crisis poster
The Big Hand of the System